CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Cảm ơn Quý khách đã truy cập vào Website rymax.com.vn của Chúng tôi (sau đâu gọi tắt là “Website”). Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Trà Dương (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân thông qua Website rymax.com.vn.

Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ phần nào của chính sách mà không cần thông báo trước. Và việc Quý khách tiếp tục truy cập Website hoặc sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Quý khách chấp nhận Chính sách bảo mật đã được cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh trừ trường hợp các thay đổi như vậy làm giảm quyền lợi của Quý khách, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của Quý khách. Nếu Quý khách không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật này và/hoặc bất kỳ bản cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh nào, Quý khách phải ngừng truy cập hoặc sử dụng Website và Dịch vụ. Theo đó, vui lòng truy cập Website này nếu Quý khách muốn truy cập và xem phiên bản hiện tại của Chính sách bảo mật.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Website cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập Website.

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website rymax.com.vn bao gồm: Họ và tên và địa chỉ email. Đây là các thông tin mà rymax.com.vn yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký nhận thông tin sản phẩm và để rymax.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng muốn đặt hàng sau khi đã chọn lựa được sản phẩm phù hợp trên Website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Ngoài những thông tin bắt buộc nói trên, Quý khách có thể để lại số điện thoại để Chúng tôi có thể dễ dàng liên hệ và hỗ trợ Quý khách nhanh chóng hơn.

 • Phạm vi sử dụng thông tin

Website rymax.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp thông tin sản phẩm và giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của Quý khách hàng một cách tốt nhất;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Website rymax.com.vn;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại rymax.com.vn.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website rymax.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 • Lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân và dữ liệu khác mà Chúng tôi thu thập từ Quý khách có thể được chuyển đến, xử lý và lưu trữ trong các máy chủ của Chúng tôi hoặc của các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ, miễn là điều đó cần thiết để thực hiện bất kỳ mục đích nào được mô tả trong Chính sách bảo mật này hoặc để tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc theo hợp đồng nào.

Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để duy trì các thủ tục vật lý, điện tử và tổ chức phù hợp để đảm bảo rằng Thông tin cá nhân và các dữ liệu khác của Quý khách được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách bảo mật này và để bảo vệ các dữ liệu như vậy khỏi việc truy cập trái phép hoặc việc thay đổi, tiết lộ hoặc hủy trái phép.

Khi Chúng tôi đã nhận được thông tin của Quý khách, Chúng tôi sẽ sử dụng các thủ tục nghiêm ngặt và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn việc truy cập trái phép. Chúng tôi không đảm bảo hoặc cam kết rằng Thông tin cá nhân mà Quý khách cung cấp cho Chúng tôi sẽ luôn được bảo mật tại mọi thời điểm và rằng trong phạm vi Chúng tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Chúng tôi sẽ, trong mọi trường hợp, không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại và các chi phí mà Quý khách có thể gánh chịu phát sinh từ việc truy cập trái phép đến hoặc sử dụng Thông tin cá nhân của Quý khách.

 • Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của rymax.com.vn.

 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại vận tải Trà Dương

Địa chỉ: Số 36/38 Quốc lộ 1A, Khu phố 3, phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: info@rymax.com

Điện thoại: 0907.888.959

 • Về việc thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân về Quý khách mà Quý khách cung cấp cho Chúng tôi khi sử dụng Website và thông tin về việc Quý khách sử dụng Website, truy cập Website.

 1. Khi Quý khách truy cập Website, yêu cầu Chúng tôi liên hệ, lựa chọn mua sản phẩm (mục “Mua ngay” sẽ dẫn Quý khách tới bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi, bao gồm dịch vụ đặt hàng trực tuyến), Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin nhất định (có thể chứa thông tin cá nhân của Quý khách hoặc có thể chứa thông tin không nhận dạng cá nhân tuy nhiên có liên quan đến thông tin cá nhân của Quý khách) bao gồm nhưng không giới hạn: Các bản sao trao đổi (cho dù được gửi bằng thư điện tử, tin nhắn cá nhân hoặc tức thời, hoặc bằng cách khác) giữa Quý khách và Chúng tôi, và giữa Quý khách và các Nhà điều hành;
 2. Chi tiết về việc sử dụng Website của Quý khách (bao gồm lưu lượng truy cập, vị trí và thời lượng sử dụng);
 3. Các phản hồi và phúc đáp các cuộc khảo sát được thực hiện bởi Chúng tôi liên quan đến sản phẩm và các bản tin có thể được xuất bản, lưu hành hoặc phân phối bởi Chúng tôi;
 4. Thông tin được tự động thu thập và lưu trữ trong máy chủ của Chúng tôi hoặc của các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào Website (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu cho của Quý khách, địa chỉ giao thức Internet (IP) của Quý khách, loại trình duyệt, thông tin trình duyệt, các trang đã truy cập, các trang trước đó hoặc trang tiếp theo được truy cập).
 5. Sử dụng thông tin

Tại từng thời điểm, Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân của Quý khách để liên hệ với Quý khách về các phản hồi của Quý khách liên quan đến việc sử dụng Website, để hỗ trợ Chúng tôi cải thiện Website hoặc để cung cấp các chương trình khuyến mại hoặc tiết kiệm đặc biệt đến Quý khách nếu Quý khách đã bày tỏ sự đồng thuận để nhận các thông tin liên lạc như vậy.

Nếu Quý khách không muốn nhận thông báo về các chương trình khuyến mại hoặc tiết kiệm đặc biệt, Quý khách chỉ cần lựa chọn không nhận chúng bằng cách trả lời đến Chúng tôi thông qua đường dẫn liên kết được cung cấp trong các thông báo đó. Chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân được thu thập trong chừng mực cần thiết để thực hiện hợp đồng với Quý khách, ví dụ khi Quý khách mua một Dịch vụ thông qua Website. Bên cạnh đó, Chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân khác được thu thập trên cơ sở các lợi ích hợp pháp của Chúng tôi gồm cải tiến hơn nữa Dịch vụ và các mục đích tiếp thị trực tiếp.

 • Tiết lộ thông tin

Chúng tôi, tại từng thời điểm, có thể chia sẻ và tiết lộ Thông tin cá nhân của Quý khách và các dữ liệu khác cho các bên thứ ba, một trong số đó có thể có trụ sở ngoài quốc gia của Quý khách. Việc chia sẻ và tiết lộ sẽ được thực hiện trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

 1. Để hoàn tất việc mua hàng của Quý khách.
 2. Đến các nhà cung cấp dịch vụ của Chúng tôi (bao gồm Google Analytics), các bên mà Chúng tôi tương tác với nhau để thực hiện các dịch vụ nhất định thay mặt Chúng tôi như dịch vụ lưu trữ web, phân tích dữ liệu, tiếp thị, nghiên cứu thị trường và cung cấp dịch vụ khách hàng đến Quý khách.
 3. Nếu và trong phạm vi yêu cầu của pháp luật hiện hành, lệnh của Tòa án hoặc yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ nào để thực hiện việc tiết lộ như vậy.
 4. Trong trường hợp phát sinh một giao dịch liên quan đến việc bán, sáp nhập, mua lại công ty hoặc việc tái cơ cấu hoặc tái cấu trúc công ty khác, Thông tin cá nhân của Quý khách có thể được tiết lộ, chia sẻ hoặc chuyển giao cho tổ chức kiểm soát mới hoặc bên thứ ba được ủy quyền để thực hiện công việc kinh doanh của Chúng tôi.
 5. Đến các cố vấn, các đại lý hoặc các bên liên quan khác để bảo vệ quyền và tài sản của Chúng tôi.
 6. Trong mọi trường hợp khác, đến bất kỳ bên thứ ba nào đã được sự đồng ý trước bằng văn bản của Quý khách (và trong trường hợp này, Chúng tôi sẽ cho phép Quý khách rút lại sự đồng ý của mình một cách dễ dàng như khi cung cấp sự đồng ý).

Thông tin cá nhân của Quý khách có thể được chuyển giao ra ngoài quốc gia của Quý khách cho các mục đích được nêu trên đây. Nếu việc chuyển giao đó diễn ra ở một quốc gia nơi mà không cung cấp một mức độ bảo vệ đầy đủ, Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp được đưa ra.

Có thể có các liên kết hiển thị trên Website này khiến Quý khách rời khỏi Website và/hoặc được đưa đến các Website của bên thứ ba khác. Quý khách cần lưu ý rằng bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà Quý khách cung cấp cho các Website của bên thứ ba này đều không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách bảo mật này và Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, hoặc chi phí nào mà Quý khách có thể phải gánh chịu liên quan đến việc Quý khách cung cấp Thông tin cá nhân hoặc các dữ liệu khác cho các Website của bên thứ ba đó.

 • Quyền lợi của Quý khách

Quý khách có thể yêu cầu sửa đổi hoặc xóa dữ liệu của Quý khách bằng cách gửi yêu cầu đến email info@rymax.com.vn

Trường hợp bắt buộc theo luật hiện hành, Quý khách cũng có thể đề nghị hạn chế trong việc xử lý Thông tin cá nhân của Quý khách hoặc từ chối xử lý bằng cách gửi yêu cầu hoặc phản đối của Quý khách đến email info@rymax.com.vn. Quý khách cũng có thể yêu cầu một bản sao các thông tin về Quý khách mà Chúng tôi lưu giữ bằng cách gửi yêu cầu của Quý khách đến email info@rymax.com.vn

Vui lòng liên hệ với Chúng tôi thông qua thông tin liên lạc chi tiết được nêu phía dưới nếu Quý khách có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý Thông tin cá nhân của Quý khách. Khi thực hiện một yêu cầu truy cập dữ liệu hoặc đề nghị điều chỉnh, Chúng tôi có quyền kiểm tra danh tính của người yêu cầu để đảm bảo rằng họ là người có quyền thực hiện yêu cầu truy cập hoặc đề nghị chỉnh sửa như vậy.

 1. Cập nhật chính sách

Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, Chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.

 1. Các thắc mắc khác

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua email: info@rymax.com.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA RYMAX.COM.VN

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Vận Tải Trà Dương

Trụ sở: Số 36/38 Quốc lộ 1A, Khu phố 3, phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh: Chi nhánh: 23 Nam Trân, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

SĐT: 0907.888.959 (Kinh doanh) hoặc 0938.550.866 (Chăm sóc khách hàng)

Email: info@rymax.com.vn

One thought on “CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *