Chính sách thanh toán, giao nhận

Trước khi nhận hàng và thanh toán, Quý khách được quyền kiểm tra thông tin về tên, số điện thoại, địa chỉ và sản phẩm mà mình đã mua/đặt hàng. Chúng tôi không hỗ trợ thử hàng. Sau khi đồng ý với món hàng được giao đến, Quý khách tiến hành thanh toán theo Quy … Read more

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Cảm ơn Quý khách đã truy cập vào Website rymax.com.vn của Chúng tôi (sau đâu gọi tắt là “Website”). Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Trà Dương (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân thông qua Website rymax.com.vn.