Sort By:
View:

DANH SÁCH SẢN PHẨM

 • • Tính chất thấm ướt kim loại tuyệt vời
  • Không ăn mòn cho cả vật liệu kim loại và phi kim loại
  • Khả năng chịu tải đặc biệt
  • Loại bỏ trượt dính
  • Cung cấp các đặc tính khử nhũ tương tuyệt vời trong hiện tại của chất lỏng cắt gốc nước
  • Không có phản ứng bất lợi với bề mặt phủ nhựa
  • Chống ăn mòn rất tốt

  Tiêu chuẩn chất lượng : Cincinnatti Machine : P-47 - DIN 51502: CGLP - ISO 6743-13: L-GA/GB