Rymax trồng 617 cây trong quý đầu kinh doanh sản phẩm Apollo Eco – Một dự án phối hợp cùng One Tree Planted.

APOLLO ECO – CẢI TẠO CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM. MÔ TẢ DỰ ÁN Tại tỉnh Bình Thuận, một thách thức mà các nông hộ sản xuất phải đối mặt là xói mòn đất, đặc biệt là trong mùa mưa và trong giai đoạn luân canh. Việc cải tạo đất, loại bỏ các thảm thực … Read more

Thông số kỹ thuật dầu động cơ ILSAC GF-6 mới là gì?

ILSAC GF-6, một đặc điểm kỹ thuật chất bôi trơn mới đã được ILSAC (Ủy ban Tư vấn Đặc điểm Chất bôi trơn Quốc tế) phát hành vào tháng 5 năm 2020. Là người kế nhiệm của ILSAC GF-5, GF-6 sẽ là một tiêu chuẩn công nghiệp mới và sẽ ngược lại tương thích với … Read more