Sự khác biệt giữa động cơ xe máy 2 kỳ và 4 kỳ là gì?

Khi quyết định chọn một chiếc xe máy lý tưởng để mua hoặc sử dụng, một trong những câu hỏi cần tự hỏi bản thân là: tôi muốn loại động cơ nào? Sự khác nhau giữa động cơ hai thì và động cơ bốn thì, loại nào tốt hơn?