Sort By:
View:

DANH SÁCH SẢN PHẨM

 • dầu thắng Vector R
  • Rymax Vector R có ‘điểm sôi ướt’ cao, do đó nguy cơ khóa hơi giảm mạnh.
  • Vector R có thể được trộn với dầu phanh tổng hợp khác đáp ứng các thông số kỹ thuật FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 và DOT 5.1 và có thể được áp dụng trong các hệ thống quy định các thông số kỹ thuật này.
  • DOT 4+
  • SAE J 1703
  • FMVSS 116 DOT 4+
  • ISO 4925
  • JIS K2233G
  440.000
  Tiêu chuẩn chất lượng : FMVSS 116 DOT 4+ - ISO 4925 - JIS K2233G - SAE J 1703
 • Dầu thắng Vector 4+
  • Vector 4+ có thể được trộn với các loại dầu phanh tổng hợp khác đáp ứng các thông số kỹ thuật FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 và DOT 5.1 và có thể được áp dụng trong các hệ thống quy định các thông số kỹ thuật này.
  • Dầu phanh này sẽ không ảnh hưởng đến phốt cao su, ống dẫn dầu phanh và vòng đệm
  • SAE J 1703
  • ISO 4925 class 6
  • FMVSS-116 DOT 3, DOT 4
  • VW 501.14
  155.000
  Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 4925 - US FMVSS 116 DOT 3 - US FMVSS 116 DOT 4 - VW 501.14
 • Dầu thắng Vector 4
  • Cung cấp khả năng bảo vệ chống ăn mòn tuyệt vời và khả năng tương thích của phốt cao su.
  • Dầu Phanh của chúng tôi hoàn toàn có thể trộn lẫn với nhau và tương thích với các chất lỏng phanh DOT glycol ete và borate đã được phê duyệt khác.
  • Tuy nhiên, không được trộn với dầu phanh loại silicone hoặc loại este silicat.
  • DOT 4
  • SAE J1703
  • SAE J1704
  • US FMVSS 116 Dot 4
  • ISO 4925
  300.000
  Tiêu chuẩn chất lượng : DOT 4 - ISO 4925 - SAE J 1703 - SAE J 1704 - US FMVSS 116 DOT 4
 • • MAN M3289
  • Ford M2C-204A
  • VW TL 521 46 (G 002000/A7/A8, G 004000)
  • BMW 81 22 9 407 758 / 82 11 1 468 041/ 83 29 0 429 576
  • Opel 1940 715/ 1940 766
  • PSA S 71 2710
  • MB 345.0

  – Tính ổn định chống oxy hóa cao.
  – Ổn định nhiệt độ tối ưu.
  – Đặc tính hoạt động tại điều nhiệt nhiệt độ thấp vượt trội.
  – Công nghệ OEM đã được chứng minh.
  – Khả năng chống lại sự thay đổi cấu trúc trong quá trình làm việc dưới tác động của lực rất tốt.

  Tiêu chuẩn chất lượng : BMW 81 22 9 407 758 - BMW 82 11 1 468 041 - BMW 83 29 0 429 576 - FORD M2C-204A - MAN M3289 - MB 345.0 - OPEL 1940 715 - OPEL 1940 766 - PSA S 71 2710 - VW TL 521 46 (G 002000 / A7 / A8) - VW TL 521 46 (G 004000)